In het vorig jaar verschenen boek de Communicatieoorlog betoogt Frits Bloemendaal dat de overheid de laatste jaren in rap tempo greep op de samenleving heeft verloren. Politici en ministeries proberen hun verloren gezag onder meer terug te winnen door de informatiestroom te beheersen. Het goede nieuws moet liefst met zo min mogelijk ruis (tegenspraak) bij de burger komen, het slechte wordt zoveel mogelijk achtergehouden.
De communicatieafdelingen zijn meer en meer gaan werken als pr-afdelingen van bedrijven, waarbij de nadruk ligt op reputatie en imago, en op overtuigen in plaats van informeren en toelichten.
Als gevolg hiervan komt de vrije nieuwsgaring onder druk. De pers krijgt wel toegang tot informatie die de overheid graag kwijt wil (regelmatig in de vorm van een primeur), maar steeds minder tot informatie die ze niet kwijt wil.
Laten journalisten zich te veel gebruiken om positieve boodschappen te verspreiden en spannen ze zich te weinig in om moeilijk toegankelijke informatie boven water te halen? En hoe reageert de overheid als zij dat laatste toch proberen?
Zelfstandig ommunicatiedeskundige Hans Siepel licht de ontwikkelingen in de overheidscommunicatie toe en geeft ook zijn visie op hoe de pers opereert of zou moeten opereren.
Journalist Pieter Klein legt uit hoe RTL Nieuws meer en meer is gaan jagen op het moeilijk bereikbare nieuws, bijvoorbeeld met een groot aantal WOB-verzoeken.

Met: Frits Bloemendaal, Hans Siepel, Pieter Klein

Vrijdag 27 november
15.45-17.00
Zaal 2S100