Conferentie, Kenniscentrum

Onderzoeksjournalistiek als activisme

Soms laten onderzoeksjournalisten het niet bij het publiceren van hun resultaten. Om kinderarbeid in de cacaoindustrie aan de kaak te stellen, zette het RVU-programma Keuringsdienst van Waarde een bedrijf op dat slaafvrije chocolade produceert. Het VPRO-programma Landroof inspireerde kijkers om zich te verzetten tegen het vol bouwen van de laatste stukjes natuur in hun omgeving. En het Onderwijsblad liet niet alleen zien hoe misplaatst het armoedegevoel van scholen is. Via de website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl prikkelt het blad z’n lezers kritische vragen te stellen over het vermogen van hun school. Drie redacteuren over onderzoeksjournalistiek als actiemiddel en de nieuwe verhalen die dat weer oplevert.

Met:

Teun van de Keuken – verslaggever Keuringsdienst van Waarde
Wim Schepens – eindredacteur VPRO Landroof
Yvonne van de Meent – freelancer het Onderwijsblad

Moderator: Robert Sikkes

Vrijdag 27 november
15.45-17.00
Zaal 2S240

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk