Conferentie, Kenniscentrum

Burn-out bij journalisten: probleem en remedies

Meer persitems maken met minder mensen, iemand betaalt de tol. Journalisten lopen meer dan andere beroepsgroepen risico op burn-out. Hoe erg is het probleem bij journalisten? Wat zijn mogelijke oorzaken? En hoe kunnen we burn-out voorkomen? Lector-journaliste Marleen Teugels, sociologe-onderzoekster Conny Vercaigne  (beiden Arteveldehogeschool) en professor in de medische en gezondheidspsychologie Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel, Kankercentrum) leggen de vinger op de wonde.

Met: Marleen Teugels, Conny Vercaigne, Elke Van Hoof

Zaterdag 28 november
9.00-10.15
Zaal 2S240

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk