Kenniscentrum, Nieuws

Europese visserij-subsidies in kaart gebracht

Een volgende stap in een serie omvangrijke, internationale onderzoeken naar geldstromen in de Europese Unie: de website Fishsubsidy.org brengt de EU-subsidies voor visserij in kaart. Tegelijkertijd is de vermaarde Farmsubsidy-site, over landbouwsubsidies, vernieuwd. Followthemoney.eu is de overkoepelende website van de onderzoekers.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk