Ict-journalist Brenno de Winter wil via de rechtbank de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dwingen openheid van zaken te geven over het ict-beleid van gemeenten. De VNG wees eerder een wob-verzoek af. De vereniging argumenteert dat ze geen bestuursorgaan is en daarmee buiten het bereik van de wob valt.

Landelijk is afgesproken dat gemeenten gebruik gaan maken van open software. De Winter onderzoekt het ict-beleid van gemeenten, waarin de VNG een belangrijke rol speelt.

“De Wob regelt dat burgers kunnen volgen hoe beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Via deze constructie met de VNG zou dat niet meer kunnen en dat moet de rechter nu doorbreken”, aldus De Winter.