Er wordt in Nederland maar weinig gebruik gemaakt van de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob), aldus it-journalist Brenno de Winter in een interview bij de Nieuwe Reporter. De Winter zit gemeenten met wob-verzoeken achter de broek over het gebruik van openbronsoftware en open standaarden. Onlangs was er een benefietavond om geld in te zamelen voor wob-kosten.