Nieuws

Vlaamse journalisten lopen aanzienlijk risico op burnout

Op de VVOJ Conferentie in Brussel werd november vorig jaar een tipje van de sluier opgelicht, nu is het onderzoek naar burnout-risico’s onder Vlaamse beroepsjournalisten klaar. Tien procent van de Vlaamse beroepsjournalisten vertoont kenmerken van een klinische burnout, nog eens 21 procent heeft een verhoogd burnout-risico. Hoge scores in vergelijking met 29 ‘contactuele’ beroepen, zoals verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Werkdruk is een grote boosdoener.

Het betreft een wetenschappelijk, representatief onderzoek op basis van 721 ingevulde vragenlijsten, op een totaal van 2342 benaderde leden van de Vlaamse pers. Het onderzoek is uitgevoerd door de Gentse Arteveldehogeschool met steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en het Fonds Pascal Decroos. Hoewel geen onderzoek is gedaan in Nederland, is er geen aanleiding om grote verschillen met Vlaanderen te veronderstellen.

Burnout kenmerkt zich door uitputting, een cynische houding tegenover het werk en een negatief zelfbeeld over de eigen kwaliteiten.

Redacties worden bevolkt door flink wat bevlogen mensen, aldus de onderzoekers. Die betrokkenheid kan burnout-verschijnselen juist in de hand werken, als journalisten in hun vrije tijd niet los kunnen komen van het werk. Deadlinedruk betekent dat journalisten vaak ‘s avonds of in de weekenden aan het werk zijn. Stress, onvrede over onbevredigende resultaten van het werk en gebrek aan feedback dragen bij aan burnout-verschijnselen.

‘Het gevoel de job niet naar behoren te kunnen doen – een regelmatig terugkerende klacht op redacties in binnen- en buitenland – hangt bij journalisten significant samen met uitputting en cynisme, net zoals het krijgen van tegenstrijdige opdrachten, of verwikkeld zijn in conflicten over de inhoud van het werk met collega’s en bazen’, aldus een toelichting.

Burnout-risico’s zijn te bestrijden door in de eerste plaats de werkdruk te verminderen. Anti-stressbeleid kan ook een steentje bijdragen, al blijkt uit het onderzoek dat zo’n beleid in de praktijk veelal afwezig is.

Gerelateerde artikelen

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

De Global Investigative Journalism Conference (GIJC) is ‘s werelds grootste bijeenkomst van onderzoeksjournalisten. De conferentie biedt training in tools, workshops en netwerkmogelijkheden. Om de twee jaar wordt er een wereldconferentie georganiseerd. Inmiddels heeft GIJC meer dan 10.000 journalisten uit 140 landen samengebracht.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk