Nieuws

Vlaamse journalisten lopen aanzienlijk risico op burnout

Op de VVOJ Conferentie in Brussel werd november vorig jaar een tipje van de sluier opgelicht, nu is het onderzoek naar burnout-risico’s onder Vlaamse beroepsjournalisten klaar. Tien procent van de Vlaamse beroepsjournalisten vertoont kenmerken van een klinische burnout, nog eens 21 procent heeft een verhoogd burnout-risico. Hoge scores in vergelijking met 29 ‘contactuele’ beroepen, zoals verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Werkdruk is een grote boosdoener.

Het betreft een wetenschappelijk, representatief onderzoek op basis van 721 ingevulde vragenlijsten, op een totaal van 2342 benaderde leden van de Vlaamse pers. Het onderzoek is uitgevoerd door de Gentse Arteveldehogeschool met steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en het Fonds Pascal Decroos. Hoewel geen onderzoek is gedaan in Nederland, is er geen aanleiding om grote verschillen met Vlaanderen te veronderstellen.

Burnout kenmerkt zich door uitputting, een cynische houding tegenover het werk en een negatief zelfbeeld over de eigen kwaliteiten.

Redacties worden bevolkt door flink wat bevlogen mensen, aldus de onderzoekers. Die betrokkenheid kan burnout-verschijnselen juist in de hand werken, als journalisten in hun vrije tijd niet los kunnen komen van het werk. Deadlinedruk betekent dat journalisten vaak ’s avonds of in de weekenden aan het werk zijn. Stress, onvrede over onbevredigende resultaten van het werk en gebrek aan feedback dragen bij aan burnout-verschijnselen.

‘Het gevoel de job niet naar behoren te kunnen doen – een regelmatig terugkerende klacht op redacties in binnen- en buitenland – hangt bij journalisten significant samen met uitputting en cynisme, net zoals het krijgen van tegenstrijdige opdrachten, of verwikkeld zijn in conflicten over de inhoud van het werk met collega’s en bazen’, aldus een toelichting.

Burnout-risico’s zijn te bestrijden door in de eerste plaats de werkdruk te verminderen. Anti-stressbeleid kan ook een steentje bijdragen, al blijkt uit het onderzoek dat zo’n beleid in de praktijk veelal afwezig is.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk