Kenniscentrum, Nieuws

Brinkman onderzoekt innovatie Nederlandse pers

Utrecht, 13 januari – Voormalig cultuurminister Elco Brinkman (CDA) gaat de zogeheten Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers voorzitten. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (PvdA) maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Andere commissieleden zijn Inge Brakman van het Commissariaat voor de Media, hoofdredacteur Bart Brouwers van dagblad Sp!ts, Paul Molenaar van Ilse Media en grondlegger van Nu.nl, hoofredacteur Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant, VPRO-directeur Peter Schrurs en journalist Yvonne Zonderop.

,,Ik verwacht dat de commissie aanbevelingen doet om knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen, zodat de pers ook in de toekomst zo goed mogelijk in staat zal zijn om zijn belangrijke rol bij de nieuwsvoorziening en opinievorming te vervullen”, schrijft Plasterk aan de Tweede Kamer.

De nieuwe commissie heeft drie maanden de tijd om advies uit te brengen over de wijze waarop innovatie binnen de krantensector gestimuleerd en gefinancierd kan worden.

Voor het innovatiefonds heeft Plasterk 8 miljoen euro beschikbaar.

Daarnaast heeft de commissie maximaal zes maanden om de toekomst van de krantensector te onderzoeken. De Nederlandse gedrukte media kampen – net als pers in het buitenland – met dalende oplagen, teruglopende advertentie-inkomsten, problemen met de bezorging en hoge rendementseisen waar de uitgeverijen aan moeten voldoen.

De kredietcrisis maakt de situatie alleen maar nijpender, aldus Plasterk tegenover het ANP.

,,Uitgeverijen dreigen niet langer te investeren in innovatie. De overheid kan hier een handje helpen. De sector heeft het geld hard nodig om in de toekomst te kunnen overleven.”

,,De commissie kan mij adviseren welke media in aanmerking komen voor het innovatiefonds, wat de criteria dienen te zijn en hoe de besluitvorming dient te verlopen over de toekenning van het geld.”

,,De tweede taak van de commissie gaat over de toekomst van de perssector. Sommige kranten zijn in handen van buitenlandse investeerders. Niet allemaal dragen ze de pers een warm hart toe.

Er zijn ook problemen bij de bezorging en de distributie. De helft van de kosten van een krant komt voor rekening van drukken en distributie, dat kostenaspect wil ik ook tegen het licht houden.”

Eind 2008 pleitte Boris van der Ham (D’66) in de Tweede Kamer voor de oprichting van een speciaal fonds voor onderzoeksjournalisten. Het debat hierover is nog niet voltooid.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk