Nieuws

Videogids onderzoeksjournalistiek

Her en der op internet staan best aardige video’s over onderzoeksjournalistiek. Gemaakt tijdens een lezing, congres of universiteitscollege. Op de VVOJ-site vind je vanaf nu een videogids die wijst waar je wat kunt vinden. En om ook onze collega’s buiten Vlaanderen en Nederland terwille te zijn, is de investigative journalism online video directory in het Engels. Met Nick Davies, Seymour Hersh, Bob Woodward, to name a few.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk