De inventarisatie waarop het kabinet het voorstel baseert om de beslistermijn voor wob-verzoeken te verlengen is een wassen neus. Dat schrijft Onjo, dat navraag deed en geen schriftelijke inventarisatie-documenten kon vinden. De tijd die ministeries gemiddeld nodig hebben om een wob-verzoek te behandelen loopt sterk uiteen.