Conferentie

Time management & stress reduction

How can journalists benefit from time management and stress reduction?
Is it possible to keep working very long hours without running any health risks? What is the impact of the tense environment journalists have to work in? How to survive in a highly demanding working environment where extreme flexibility and growing number of multitasking skills are needed, while positive feedback often may be lacking? Practical advice helps journalists to manage their time and reduce working pressure.
Marleen Teugels, journalist and lecturer-researcher and Elke Van Hoof professor in the medical psychology (both University College Arteveldehogeschool in Ghent (Belgium)) present a very practical workshop on day-to-day tips and tricks in order to reduce stress maximally and develop a long term survival strategy helping journalists to work in a more efficient way. The tips and tricks are based on the scientific research the Arteveldehogeschool in Ghent has organised on motivation, workload, recuperation, stress and burn-out with Flemish professional journalists in which Teugels and Van Hoof have participated.

Speakers: Elke Van Hoof, Marleen Teugels
The workshop shall be introduced by Yvonne van de Meent.

When? Friday November 21st, 2.00 PM
Where? Erasmushogeschool, Room 3.12

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk