Conferentie, Kenniscentrum

Education

Round Table Meeting on Education

The Utrecht School of Journalism will present the results of a survey on investigative journalism in the curriculum of different Schools of Journalism in Europe. How is investigative journalism taught in Europe? What are the pitfalls and chances? Best practices will be presented and discussed. Special attention will be paid to online investigative journalism: how to use blogs, wiki’s, databases and crowd sourcing in education? Students of the Europe in the World programme will present the results of their follow-up research on the latest developments of investigative journalism in Europe.

S: Gerard Smit
S: Els Diekerhof
M: Annet Daems

When? Saturday November 22nd, 10.45 AM
Where? Erasmushogeschool, Room 3.18

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk