Kenniscentrum, Nieuws, Woo

Wob-succes bij ranglijst probleemwijken

Wob-expert Roger Vleugels heeft namens een journalist van RTL Nieuws een procedure gewonnen tegen minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie, waardoor het ministerie een rangschikking van de veertig zogenoemde probleemwijken openbaar moet maken. De rechtbank in Amsterdam oordeelde deze week dat het ministerie onvoldoende heeft onderbouwd waarom publicatie van de volgorde onevenredig nadeel zou opleveren. ‘Extra stigmatisering’ werd als argument aangevoerd om de ranglijst alleen vertrouwelijk aan de Tweede Kamer te sturen, en verder niet te openbaren.

Op 20 juni 2007 diende RTL-journalist Roel Geeraedts een wob-verzoek in bij het ministerie om de vertrouwelijke Kamerbrief geopenbaard te krijgen. Dat verzoek werd op 4 juli afgewezen, het daartegen ingediende bezwaar op 20 september eveneens. Daarna heeft hij op 1 november 2007 beroep ingesteld. Tijdens een zitting op 2 juli 2008 bij de rechtbank van Amsterdam werd de zaak behandeld.

Het ministerie betoogde met name dat het publiceren van de onderlinge rangschikking van probleemwijken tot extra stigmatisering zou leiden. Vleugels en de journalist wezen erop dat alleen binnen de WOb gedefinieerde weigeringsgronden van toepassing kunnen zijn en dat stigmatisering daar niet bij hoort. Een van de weigeringsgronden betreft wel een onevenredig nadeel dat openbaring voor een partij kan opleveren. Maar die onevenredigheid heeft minister Vogelaar onvoldoende duidelijk gemaakt. Dat vond ook de rechtbank, die verder meedeelde: ‘De rechtbank is niet gebleken dat er voor verweerder nog andere mogelijke weigeringsgronden openstaan, die ertoe kunnen leiden dat openbaarmaking van de rangorde van de 40 wijken achterwege moet blijven.’

Het is niet voor het eerst dat de redactie van RTL succesvol gebruik maakt van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Voor Geeraedts was het een principiële zaak om de procedure voort te zetten tot aan de rechter. “Zijn die documenten nou van de overheid of zijn ze van de Nederlandse burger”, zei hij tegen Radio 1. “Volgens mij dat laatste.”

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk