Slecht nieuws voor wobbers: als het aan het kabinet ligt, wordt de beslistermijn van de overheid bij de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) met ingang van volgend jaar verdubbeld. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog wel mee instemmen. Het voorstel van de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) hangt samen met een eerder wetsvoorstel van de PvdA en de VVD, dat een dwangsom oplegt als de overheid te lang doet over een beslissing.

Volgens mediaombudsman Jan van Groesen is de verruiming van de beslistermijn een manier om met name journalisten dwars te zitten. “Het is een vorm van ontmoedigingsbeleid”, zei hij vrijdagmiddag op radio 1. “Ik denk dat de financiële factor niet zozeer meespeelt, maar dat we te maken hebben met een onwillige overheid.” Van Groesen verwees naar herhaaldelijke pogingen van RTL Nieuws om bij de overheid informatie los te krijgen over de kosten van het koninklijk huis, waarbij slechts mondjesmaat aan de verzoeken werd voldaan.

De voorgestelde verruiming van de beslistermijn ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel geldt ook voor de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).