Kenniscentrum, Nieuws

Journalist tegen NVJ: negeer Europese prijs journalistiek

Amsterdam, 8 april – Onderzoeksverslaggever Jeroen Trommelen van de Volkskrant roept alle Nederlandse en Belgische journalisten op om niet mee te dingen naar de Europese Parlement Prijs van de Journalistiek. Trommelen dook in de achtergronden van deze onlangs ingestelde prijs. Hij concludeerde dat de prijs bedoeld is voor wat hij ‘hoera-journalistiek’ noemt.

Vorige week berichtte de VVOJ dat de inzendingstermijn is geopend voor de Europese Parlement Prijs voor de Journalistiek. De prijs, waaraan een geldbedrag van 5.000 euro is verbonden, wordt in 2008 voor het eerst uitgereikt.

Het persbericht van de organisatie van de Europese Parlementprijs meldt de prijs is bedoeld voor ‘journalisten die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan een grotere feitenkennis over de Europese instellingen en beter begrip voor het Brussels beleid’.

Op de website van De Nieuwe Reporter betoogt Jeroen Trommelen waarom onafhankelijke journalisten de prijs zouden moeten negeren. Zo ontbreekt, vertelt Trommelen, een onafhankelijke jury:

Drie van de negen leden van de hoofdjury zijn leden van het Europees Parlement,’ aldus Trommelen. ‘Ze wordt voorgezeten door de ondervoorzitter van het Europees Parlement die belast is met het voorlichtings- en communicatiebeleid. In de lidstaten wordt een lokale jury gevormd, waar volgens het reglement vertegenwoordigers moeten plaatsnemen van ‘de nationale verenigingen van journalisten.’ In Nederland is dat de NVJ. Ik roep het bestuur van de NVJ bij deze op géén medewerking te verlenen aan deze beschamende vertoning.’

Verderop schrijft Trommelen: “De NVJ heeft zelf De Tegel; een prijs van een jury die wél onafhankelijk is. Daarnaast hebben we in Nederland en Vlaanderen de VVOJ-prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging Van Onderzoeksjournalisten, ook met een onafhankelijke jury, en toegankelijk voor niet-hoera-producties. Wie zich daarvoor wil aanmelden, heeft overigens nog twee weken de tijd: de inschrijving (http://www.vvoj.org/vvoj-prijs) eindigt op 16 april.”

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk