Nieuws

Defensie haalt bakzeil tegen Argos

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van het ministerie van Defensie tegen radioprogramma Argos ongegrond verklaard. De programmamakers willen nu dat Defensie-minister Van Middelkoop zijn beschuldiging over “ufo-journalistiek” publiekelijk intrekt. Die beschuldiging uitte de minister begin november tijdens een jubileumbijeenkomst bij het vijftienjarige bestaan van het onderzoeksprogramma. Aanleiding voor de klacht waren twee uitzendingen op 17 en 19 oktober over Nederlandse militaire operaties buiten mandaatgebied.

Download de uitspraak in pdf (3,4 mb).
De klacht van Defensie liet uiteindelijk tot eind december op zich wachten. In het bezwaar richtte Defensie zich niet op de inhoudelijke uitzendingen, maar op het weerwoord dat het ministerie onthouden zou zijn. Maar volgens de Raad heeft Argos het ministerie voldoende gelegenheid tot commentaar geboden en verschillende keren op concrete vragen een reactie gevraagd. Dat het ministerie slechts mondjesmaat gebruik heeft gemaakt van die wederhoor, valt Argos niet aan te rekenen.

Argos wil nu, zo bleek vrijdagochtend op radio 1, dat Van Middelkoop het predikaat “ufo-journalistiek” terugneemt. De onderzoeksredactie bereidt een nieuwe uitzending voor die binnenkort nieuw materiaal naar buiten belooft te brengen.

Lees verder op deze site:
* Verslag VVOJ Debatcafé van 8 oktober 2007, met onder andere Argos-programmamaker Kees van den Bosch
* ‘Ik ga ervan uit dat we wel eens worden afgetapt’

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk