Biografie, Woo

Ides Debruyne

IdesDebruyne.jpgIdes Debruyne (1966) is directeur en mede-oprichter van het Fonds Pascal Decroos en de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ), waarvan hij ook jaren bestuurslid was. Naast Wobbing – een website ter promotie van de openbaar- heidsregelgeving en onder de vleugels van het Fonds Pascal Decroos – zijn de Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank (Scriptie vzw) zijn geesteskinderen.

Ides Debruyne is coördinator van de opleiding postgraduaat internationale researchjournalistiek (KHM), docent aan de Katholieke Hogeschool te Mechelen en praktijkassistent aan de Universiteit Gent (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

Hij geeft lezingen over journalistiek aan de VUB, Lessius Hogeschool Antwerpen, XIOS Limburg, Hogeschool West-Vlaanderen, … Hij is lid van de Advisory Committee of Users (ACU) van het onderzoeksproject FLEET (An Interdisciplinary research project on FLEmish E-publishing Trends / IWT – SBO project), van de algemene vergadering van FM Brussel, van de stuurgroep van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en van de Adviescommissie Culturele Biografieën van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hij is redactielid van het VVOJ-jaarboek.
Debruyne studeerde schilderkunst aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.

Links:
LinkedIn profiel
Twitter account
De geëmancipeerde journalist is journalist van de toekomst, artikel Ides Debruyne, Mediakritiek, 4 oktober 2010

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk