IdesDebruyne.jpgIdes Debruyne (1966) is directeur en mede-oprichter van het Fonds Pascal Decroos en de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ), waarvan hij ook jaren bestuurslid was. Naast Wobbing – een website ter promotie van de openbaar- heidsregelgeving en onder de vleugels van het Fonds Pascal Decroos – zijn de Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank (Scriptie vzw) zijn geesteskinderen.

Ides Debruyne is coördinator van de opleiding postgraduaat internationale researchjournalistiek (KHM), docent aan de Katholieke Hogeschool te Mechelen en praktijkassistent aan de Universiteit Gent (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

Hij geeft lezingen over journalistiek aan de VUB, Lessius Hogeschool Antwerpen, XIOS Limburg, Hogeschool West-Vlaanderen, … Hij is lid van de Advisory Committee of Users (ACU) van het onderzoeksproject FLEET (An Interdisciplinary research project on FLEmish E-publishing Trends / IWT – SBO project), van de algemene vergadering van FM Brussel, van de stuurgroep van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en van de Adviescommissie Culturele Biografieën van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hij is redactielid van het VVOJ-jaarboek.
Debruyne studeerde schilderkunst aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.

Links:
LinkedIn profiel
Twitter account
De geëmancipeerde journalist is journalist van de toekomst, artikel Ides Debruyne, Mediakritiek, 4 oktober 2010