Conferentie

Voorkeuren conferentie

Omdat er bij een aantal activiteiten op de conferentie slechts een beperkt aantal plaatsen is, is het noodzakelijk je daarvoor tevoren aan te melden. Voor de computertrainingen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Velden met een rode stip ervoor (•) zijn verplicht.

 

1. Mijn gegevens

 

•Voornaam

•Achternaam

•E-mail

 

2. Computertrainingen

De nummers voor de trainingen corresponderen met de nummers zoals die staan vermeld op het programma op de site. Er zijn maximaal twintig plaatsten per training en vol is vol. Daarom is het van belang om je af te melden als je bij nader inzien toch aan een andere workshop of training wilt deelnemen, dan kan iemand anders je plaats innemen. Afmelden en wijzigen van voorkeur kan uitsluitend via e-mail aan het conferentiesecretariaat. Je kunt tevens opgeven of je één, twee of drie trainingen wilt doen (of helemaal geen natuurlijk). Plaatsen in een tweede en derde training worden slechts vergeven voor zo ver er plaats over is.

Aantal trainingen

Eerste voorkeur


Tweede voorkeur


Derde voorkeur


 

3. Managementlunch

Lunchbijeenkomst met prof. Philip Meyer voor hoofdredacteuren, eindredacteuren en chefs. Meyer toont hij aan dat kwaliteitsjournalistiek de oplages doet stijgen en meer kijkers en luisteraars trekt. Kwaliteit heeft invloed, zo laat hij zien.Voor deze bijeenkomst is inschrijving noodzakelijk in verband met de beperkte capaciteit. Degenen die een journalistieke managementfunctie bekleden hebben voorrang.

Ik wil meedoen aan de managementlunch


Ik ben


 

4. Maaltijden

Omdat we het zonde vinden om eten weg te moeten gooien, willen we graag weten hoeveel mensen willen deelnemen aan het diner op vrijdagavond. De opgave is belangrijk: wie zich afmeldt krijgt voor de betreffende maaltijd geen bon. Doe dit dus alleen als je zeker weet niet aanwezig te zullen zijn.

• Diner op vrijdag

5. E-mail op deelnemerslijst

In de map die elke deelnemer krijgt zit een deelnemerslijst. Deelnemers willen soms na afloop nog eens contact opnemen met een collega die ze op de conferentie hebben ontmoet. Net als vorige jaren zetten we daarom e-mailadressen op de deelnemerslijst, maar uitsluitend van degenen die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Ik wil mijn e-mailadres op de deelnemerslijst


 6. Verslaggevers gevraagd

Omdat je nu eenmaal niet op drie plaatsen tegelijk kunt zijn, willen we van alle workshops en rondetafelbijeenkomsten een verslag maken, dat op het ledendeel van de website wordt gepubliceerd. Daarvoor vragen we vrijwilligers. We denken aan een stukje van circa 500 woorden per workshop. Iets voor jou? Een uitgelezen gelegenheid om te laten zien dat je het VVOJ-principe ‘voor en door journalisten’ ondersteunt! De namen van de workshops corresponderen met die op het programma op de site. Je kunt hieronder aangeven voor welke bijeenkomst je eventueel een verslag wilt maken. We nemen dan enkele dagen voor de conferentie contact met je op.

Ja, ik wil wel verslag doen van een workshop of rondetafelbijeenkomst.

JA

Eerste voorkeur

Tweede voorkeur

Derde voorkeur


 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk