Biografie

Geke van der Wal

Geke van der Wal is directeur van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en daarnaast freelance journalist.

Geke van der Wal is directeur van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en daarnaast freelance journalist. Ze begon haar journalistieke carrière bij het dagblad de Volkskrant (redactie buitenland, specialisatie Midden Oosten) en was daarna als politiek redacteur verbonden aan het weekblad De Groene Amsterdammer. Sinsdien heeft ze als freelance journalist voor verschillende kranten en bladen gewerkt. De laatste tijd maakt ze vooral profielen voor het weekblad Vrij Nederland.

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk