Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2004: Oprichting Werkgroep Freelance

VVOJ Conferentie 2004
Titel: Freelance-onderzoeksjournalisten verenigen zich
Workshop: Oprichting Werkgroep Freelance
Voorzitters: Kor Goutbeek (freelance) en Michel Robles (freelance)
Datum en tijd: Zaterdag 20 november, 16.00 – 17.15 uur
Verslaggever: Ron de Joode

Collegiale feedback geven, effectief werken, ervaringen uitwisselen, gezamenlijk toegang tot databases verkrijgen en stimuleren tot samenwerking tussen freelancers. Dat zijn enkele doelstellingen van de kersverse freelance-werkgroep. Tijdens de VVOJ-conferentie in Rotterdam besloten negen freelancers het voornemen om een eigen werkgroep in het leven te roepen door te zetten. ‘Het is niet verkeerd om klein te beginnen. Maar dit kan een levendige groep worden’, stelde Bram Vermeer, pril VVOJ-bestuurslid en een van de initiatiefnemers.

Intussen hebben meer belangstellenden zich aangemeld. De freelancers communiceren via een mailinglist. Het is de bedoeling dat dit geen babbelboxachtige voorziening wordt, maar een nuttig platform waar freelance-journalisten vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen uitwisselen of tips kunnen geven. Alleen leden van de VVOJ kunnen lid worden van de mailinglist. Zij kunnen hiertoe een verzoek doen tijdens de zogenoemde freelancecafé’s.

Freelancecafé’s

Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s aan de orde die voornamelijk voor freelancers interessant zijn. Begin 2005, vermoedelijk in februari, is de aftrap. Dan wordt er gesproken over ‘onderzoeksvoorstellen doen’. Een deskundige onderzoeksjournalist komt langs om tips te geven over het opstellen van een onderzoeksvoorstel en hoe je financiële steun (via fondsen) kunt krijgen. Ook het maken van een goede begroting voor een onderzoek komt aan de orde. En niet te vergeten de voor- en nadelen van teamwork (bijvoorbeeld duoprojecten). De freelance-werkgroep juicht het namelijk toe als er meer duoprojecten tot stand komen. Han Gommeren en Ron de Joode geven aan, dat ze tijdens de conferentie besloten hebben om gezamenlijk een project op te pakken. Over de inhoud willen ze nog niets kwijt.

Er gaan stemmen op om het café niet per se in een kroeg te houden. Een alternatief zou een excursie naar het Nationaal Archief kunnen zijn. Een van de aanwezigen oppert bijvoorbeeld het idee om aandacht te schenken aan ‘snelle onderzoeksjournalistiek’.

Voorstelronde

De eerste activiteiten van de werkgroep vinden plaats via de mailinglist. Leden kunnen in maximaal 200 woorden vertellen wie ze zijn, wat hun specialisatie is, welke kennis zij in huis hebben en met welk project ze aan de slag zijn geweest. Ook is het de bedoeling om wachtwoorden/gebruikersnamen uit te wisselen. Wie toegang heeft tot (on)betaalde websites van PCM-kranten, vakbladen en archieven wordt verzocht deze beschikbaar te stellen. Verder dienen de (toekomstige) leden aan te geven of ze belangstelling hebben om gezamenlijk de toegang voor dure databases (o.a. Lexis Nexis, Kamer van Koophandel, Kadaster) en websites te bekostigen. En zijn suggesties voor thema’s voor het freelancecafé welkom.

Kennis delen

De freelance werkgroep streeft ernaar om kennis te delen. Zo kunnen leden via de mailinglist verslag doen van cursussen en workshops. De freelance-werkgroep houdt zich niet bezig met belangenbehartiging; voor tarieven en auteursrechten bestaan immers de NVJ en de FLA al.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk