Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2004: Oprichting Werkgroep Freelance

VVOJ Conferentie 2004
Titel: Freelance-onderzoeksjournalisten verenigen zich
Workshop: Oprichting Werkgroep Freelance
Voorzitters: Kor Goutbeek (freelance) en Michel Robles (freelance)
Datum en tijd: Zaterdag 20 november, 16.00 – 17.15 uur
Verslaggever: Ron de Joode

Collegiale feedback geven, effectief werken, ervaringen uitwisselen, gezamenlijk toegang tot databases verkrijgen en stimuleren tot samenwerking tussen freelancers. Dat zijn enkele doelstellingen van de kersverse freelance-werkgroep. Tijdens de VVOJ-conferentie in Rotterdam besloten negen freelancers het voornemen om een eigen werkgroep in het leven te roepen door te zetten. ‘Het is niet verkeerd om klein te beginnen. Maar dit kan een levendige groep worden’, stelde Bram Vermeer, pril VVOJ-bestuurslid en een van de initiatiefnemers.

Intussen hebben meer belangstellenden zich aangemeld. De freelancers communiceren via een mailinglist. Het is de bedoeling dat dit geen babbelboxachtige voorziening wordt, maar een nuttig platform waar freelance-journalisten vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen uitwisselen of tips kunnen geven. Alleen leden van de VVOJ kunnen lid worden van de mailinglist. Zij kunnen hiertoe een verzoek doen tijdens de zogenoemde freelancecafé’s.

Freelancecafé’s

Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s aan de orde die voornamelijk voor freelancers interessant zijn. Begin 2005, vermoedelijk in februari, is de aftrap. Dan wordt er gesproken over ‘onderzoeksvoorstellen doen’. Een deskundige onderzoeksjournalist komt langs om tips te geven over het opstellen van een onderzoeksvoorstel en hoe je financiële steun (via fondsen) kunt krijgen. Ook het maken van een goede begroting voor een onderzoek komt aan de orde. En niet te vergeten de voor- en nadelen van teamwork (bijvoorbeeld duoprojecten). De freelance-werkgroep juicht het namelijk toe als er meer duoprojecten tot stand komen. Han Gommeren en Ron de Joode geven aan, dat ze tijdens de conferentie besloten hebben om gezamenlijk een project op te pakken. Over de inhoud willen ze nog niets kwijt.

Er gaan stemmen op om het café niet per se in een kroeg te houden. Een alternatief zou een excursie naar het Nationaal Archief kunnen zijn. Een van de aanwezigen oppert bijvoorbeeld het idee om aandacht te schenken aan ‘snelle onderzoeksjournalistiek’.

Voorstelronde

De eerste activiteiten van de werkgroep vinden plaats via de mailinglist. Leden kunnen in maximaal 200 woorden vertellen wie ze zijn, wat hun specialisatie is, welke kennis zij in huis hebben en met welk project ze aan de slag zijn geweest. Ook is het de bedoeling om wachtwoorden/gebruikersnamen uit te wisselen. Wie toegang heeft tot (on)betaalde websites van PCM-kranten, vakbladen en archieven wordt verzocht deze beschikbaar te stellen. Verder dienen de (toekomstige) leden aan te geven of ze belangstelling hebben om gezamenlijk de toegang voor dure databases (o.a. Lexis Nexis, Kamer van Koophandel, Kadaster) en websites te bekostigen. En zijn suggesties voor thema’s voor het freelancecafé welkom.

Kennis delen

De freelance werkgroep streeft ernaar om kennis te delen. Zo kunnen leden via de mailinglist verslag doen van cursussen en workshops. De freelance-werkgroep houdt zich niet bezig met belangenbehartiging; voor tarieven en auteursrechten bestaan immers de NVJ en de FLA al.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk