Conferentie, Kenniscentrum, Woo

VVOJ2003: De WOB in barre tijden

VVOJ Conferentie 2003
Titel: In beroep? Reken op drie maanden tot een jaar
Workshop: De WOB in barre tijden
Sprekers: Mark Kranenburg (NRC Handelsblad), Siem Eikelenboom (Nova) en Roger Vleugels
Voorzitter: Robert Sikkes (Het onderwijsblad)
Datum en tijd: Zaterdag 8 november 2003, 9.45 uur
Verslaggever: Hans Dortmans

‘WOB in barre tijden’ deed vermoeden dat het niet goed gesteld is met de openbaarheid in de Lage Landen. Mark Kranenburg (NRC Handelsblad) gaf een boeiend verslag van zijn persoonlijke queeste om na elke nieuwe kabinetsformatie de stukken boven tafel te krijgen over de formatie. Na een eerste succesje volgenden de afwijzingen op louter bestuurlijke argumenten door het ministerie van Algemene Zaken. Het pleit voor Mark en zijn krant dat ze de moed en het geld hebben om verder te procederen en daarover in de krant te blijven berichten.

De indruk dat je om te gaan WOB-ben over een bijna Don Quichot-achtige volharding dient te beschikken, werd versterkt toen expert Roger Vleugels (Buro Ivon) vraagtekens zette bij de juridische weg die Mark en Marks advocaat hadden ingeslagen. Roger bevecht het liefst de WOB-ambtenaren met hun eigen middelen. Hij kent het hele bestuursrecht dan ook uit z’n hoofd. Hij gaf de indruk dat je zonder de goede juridische hulp al snel in het WOB-bos verdwaalt. Gelukkig bleek hij ook bereid waardevolle tips aan te reiken waarmee je zelf aan de slag kunt. Hiermee bewees de workshop mijns inziens zijn nut.

Zelfdoeners moeten er rekening mee houden dat in de huidige praktijk bijna alle verzoeken in eerste instantie worden afgewezen en je dus in beroep zult moeten gaan – ‘barre tijden’ dus. Zo’n beroep kost geld en tijd: reken op drie maanden tot een jaar. Roger wist verder te melden dat hij door NOVA’s Siem Eikelenboom is ingehuurd om per jaar een paar WOB’s voor de NOVA-researchredactie uit te zetten, waar ze op termijn een pay-off van verwachten. Siems uitleg waarom hij tot zo’n diepte-investering was overgegaan, getuigde van een gezonde realiteitszin.

Helaas kwam er weinig informatie over de Vlaamse situatie ter tafel en bleef ook de vraag uit de aankondiging ‘wat werd toegekend, wat werd geweigerd en waarom?’ nagenoeg onbeantwoord.

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk