Organisatie

De VVOJ heeft een parttime bureaumedewerker (0,6 FTE) en een coördinator (0,5 FTE) in dienst. De salariëring/honorering is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten. Interesse om lid te worden van het bestuur of een werkgroep? Meld je dan bij Els Onink of Rick van Dijk van het bureau van de VVOJ.

Bureau

Els Onink, medewerker
Rick van Dijk, coördinator

Bestuur

Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Karel Degraeve, chef Online VRT NWS
Vincent Weggemans (secretaris), freelance
Jef Poortmans (penningmeester), freelance
Mira Sys, onderzoeksjournalist bij Follow The Money
Débora Votquenne, journalist bij Pano en Terzake
Willemijn Sneep, onderzoeksjournalist en adjunct-hoofdredacteur bij Vers Beton
Coco Gubbels, freelance journalistiek projectmanager

Kascommissie

Diederik Baasil
Petra Wijnsema

Werkgroep Conferentie 2023

Evert de Vos (bestuurslid VVOJ)
Coco Gubbels (bestuurslid VVOJ)
Willemijn Sneep (bestuurslid VVOJ)
Débora Votquenne (bestuurslid VVOJ)

De werkgroep wordt in aanloop naar de conferentie aangevuld met vrijwilligers.

Loepcommissie

Yvonne van de Meent
Monique van de Griendt
Evert de Vos (bestuurslid VVOJ)

Werkgroep Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ)

Vincent Weggemans (bestuurslid VVOJ)
Mira Sys (bestuurslid VVOJ)

Vier vrijwilligers

Tim Luimes
Eva Hofman
Johan van Heerde
Karlijn Saris
Olaf Geurts

Wob-werkgroep

Hugo van der Parre (voorzitter)
Peter Mom (secretaris)
Klaas den Tek (bestuurslid VVOJ)
Anneke Verbraeken
Sjors van Beek
Jorg Leijten
Marcia Nieuwenhuis
Wil van der Schans

Wet openbaarheid van bestuur voor journalisten: https://wob.vvoj.org
Schrijf in 3 simpele stappen je eigen Woo-verzoek: https://woo-generator.nl
E-mail Wob-werkgroep: woo@vvoj.org

Prijscommissie

Henk Bas
Trees Verleyen
Alexander Pleijter

Ombudsman

Loepjury

Joga Brouwers (voorzitter)
Mirjam Prenger
Gie Goris
Ayfer Erkul
Hansje van de Beek
Ruben Brugnera
Jeroen Trommelen
Allart van der Woude
Esther Chavannes