Organisatie

De VVOJ heeft een parttime bureaumedewerker (0,6 FTE) en een coördinator (0,4 FTE) in dienst. De salariëring/honorering is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten.

Bureau

Els Onink, medewerker
Rick van Dijk, coördinator

Bestuur

Klaas den Tek, Reporter Radio
Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack
Paul Schram, EenVandaag
Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Vincent Weggemans, freelance
Coen van de Ven, freelance
Jef Poortmans (penningmeester) , freelance

Kascommissie

Miro Lucassen
Tanja van Bergen

Werkgroep Conferentie 2020

Coen van de Ven (bestuurslid VVOJ)
Klaas den Tek (bestuurslid VVOJ)
Jef Poortmans (bestuurslid VVOJ)
Doruntina Islamaj
Coco Gubbels
Jerry Vermanen

Loepcommissie

Yvonne van de Meent
Monique van de Griendt
Evert de Vos (bestuurslid VVOJ)

Werkgroep Cafés

Tanja van Bergen
Leny Verplancke
Vincent Weggemans (bestuurslid VVOJ)

Werkgroep Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ)

Leontien Aarnoudse
Sander Bartling
Sjors van Beek
Joga Brouwers
Astrid Cornelisse
Rik van Hulst
Wil van der Schans
Siebe Sietsma
Margo Smit

Ineke Boersma (voorzitter)
Sarah Sramota (secretaris)
Johan van Heerde (penningmeester)
Tim Luimes (vice voorzitter)

Wob-werkgroep

Hugo van der Parre (voorzitter)
Peter Mom (secretaris)
Klaas den Tek (bestuurslid VVOJ)
Anneke Verbraeken
Sjors van Beek
Jorg Leijten
Tim Staal
Marcia Nieuwenhuis
Liset Hamming
Wil van der Schans

Wet openbaarheid van bestuur voor journalisten: https://wob.vvoj.org
Schrijf in 3 simpele stappen je eigen Wob-verzoek: https://wob-generator.nl
E-mail Wob-werkgroep: wob@vvoj.org

Prijscommissie

Henk Bas
Trees Verleyen
Alexander Pleijter

Ombudsman

Loepjury

Kees van den Bosch (voorzitter)
Hugo van der Parre
Ides Debruyne
Joga Brouwers
Mirjam Prenger
Gie Goris
Ayfer Erkul
Jochem van Staalduine
Gidi Pols