Organisatie

De VVOJ heeft een parttime bureaumedewerker (0,6 FTE) in dienst. De salariëring/honorering is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten.

Bureau
Els Onink

Bestuur

Klaas den Tek, Reporter Radio
Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack
Annick Hus, freelance
Paul Schram, EenVandaag
Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Vincent Weggemans, freelance
Coen van de Ven, freelance
Jef Poortmans (penningmeester) , freelance

Kascommissie
Miro Lucassen, freelance

Loepcommissie
Yvonne van de Meent
Tricia Bots
Evert de Vos

Werkgroep Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ)
Richel Bernsen
Sergio Boutkan
Esdor van Elten
Stefan ten Teije
Leny Verplancke

Werkgroep Cafés
Leontien Aarnoudse
Sander Bartling
Sjors van Beek
Joga Brouwers
Astrid Cornelisse
Rik van Hulst
Wil van der Schans
Siebe Sietsma
Margo Smit

Werkgroep Jongeren
De werkgroep jongen zoekt nieuwe leden! Mail het bureau als jij onze club wilt komen versterken

Werkgroep WOB

Hugo van der Parre (voorzitter)
Peter Mom (secretaris)
Klaas den Tek (bestuurslid VVOJ)
Anneke Verbraeken
Sjors van Beek
Jorg Leijten
Tim Staal
Marcia Nieuwenhuis
Liset Hamming