Organisatie

De VVOJ heeft een parttime bureaumedewerker (0,6 FTE) en een coördinator (0,4 FTE) in dienst. De salariëring/honorering is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten.

Bureau

Els Onink, medewerker
Rick van Dijk, coördinator

Bestuur

Klaas den Tek, Reporter Radio
Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack
Paul Schram, EenVandaag
Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Vincent Weggemans, freelance
Coen van de Ven, freelance
Jef Poortmans (penningmeester) , freelance

Kascommissie
Miro Lucassen, freelance

Werkgroep Conferentie 2020
Coen van de Ven
Klaas den Tek
Jef Poortmans
Doruntina Islamaj
Coco Gubbels
Jerry Vermanen

Loepcommissie
Yvonne van de Meent
Monique van de Griendt
Evert de Vos

Werkgroep Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ)
Mostafa Alahyarian
Tanja van Bergen
Richel Bernsen
Sergio Boutkan
Esdor van Elten
Stefan ten Teije
Leny Verplancke

Werkgroep Cafés
Leontien Aarnoudse
Sander Bartling
Sjors van Beek
Joga Brouwers
Astrid Cornelisse
Rik van Hulst
Wil van der Schans
Siebe Sietsma
Margo Smit

Werkgroep Jongeren
Ineke Boersma (voorzitter)
Sarah Sramota (secretaris)
Johan van Heerde (penningmeester)
Tim Luimes (vice voorzitter)

Werkgroep WOB

Hugo van der Parre (voorzitter)
Peter Mom (secretaris)
Klaas den Tek (bestuurslid VVOJ)
Anneke Verbraeken
Sjors van Beek
Jorg Leijten
Tim Staal
Marcia Nieuwenhuis
Liset Hamming
Wil van der Schans