Financiering

Hoe financier ik m’n journalistieke productie? Die vraag houdt veel journalisten bezig. Op deze pagina een beknopt overzicht van de verschillende opties die er zijn. Je kunt aankloppen bij een journalistiek fonds voor een beurs of subsidie. Elk fonds heeft zijn eigen voorwaarden en procedures, maar één ding hebben ze gemeen: allemaal juichen ze aanmeldingen toe.

Kijk hier voor een overzicht van

  1. Fondsen en financiering 
  2. Journalistieke prijzen

De bekendste journalistieke fondsen in Nederland zijn:

In Vlaanderen is er:

  • Fonds Pascal Decroos: aanvraag.
  • Journalismfund, voor het stimuleren van grensoverschrijvende journalistiek over en binnen Europa en samenwerking tussen journalisten uit verschillende landen.

Er zijn allerlei organisaties en bedrijven die geld beschikbaar stellen voor journalistieke projecten. Zo is er de Vlaams-Nederlandse journalistenbeurs, een gezamenlijk project van de Nederlandse ambassade in Brussel en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag. Ook bekend is het Postcode Loterij Fonds ‘voor journalisten die een reportage willen maken over mens, milieu en natuur in ontwikkelingslanden maar daar het budget niet voor hebben’.

Er zijn ook andere financieringsmogelijkheden, zoals donateurs, sponsors, crowdsourcing, samenwerking zoeken met bedrijven en instellingen, een mecenas vinden en tot slot: journalistieke prijzen in de wacht slepen.

Gemma van der Kemp maakte onderstaande Mattermap van financieringsmogelijkheden. Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Fonds Pascal Decroos ontbeken hierin, overigens.