Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2020

Datum: 26/11/2020
Tijd: 09:00 - 18:00

Locatie:


Kritisch in crisistijd, onderzoeksjournalistiek als de angst regeert

Ongewone tijden vragen om een ongewone conferentie. Wij hebben jullie al laten weten dat we dit jaar bij elkaar komen om te praten over het vak, te leren van elkaars onderzoeken en om trainingen te volgen zodat we in 2021 nog dieper kunnen graven. De conferentie gaat online door op 26 november.

De conferentie zoals we die kennen zal anders zijn. Eén dag in plaats van twee dagen, geen gezellig etentje en volledig online. Inhoudelijk zal de conferentie echter scherper zijn dan ooit. We hebben indrukwekkende keynote-speakers en trainers uit binnen en buitenland die ons onder meer onderwijzen in het onderzoeken van farmaceuten en de zorgwereld.

Juist in een jaar waarin alles stil kwam te liggen, het miljarden euro’s aan corona steun regenden, WOB-verzoeken onbeantwoord bleven en waarin de journalistiek soms zelf in vraag werd gesteld – zijn ‘ze’ wel kritisch genoeg? – is het belangrijk om te reflecteren op het onderzoeksjournalistieke jaar 2020. Al die thema’s komen aan de orde.

Deze conferentie voelt gezien de tijden waarin we leven belangrijker dan ooit. Daarom hebben we besloten dat die in beginsel gratis toegankelijk moet zijn voor alle leden. We bieden de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen, want zo’n conferentie is wel gratis, maar niet goedkoop.

Niet-leden betalen 99 euro. NVJ- en VVJ-leden krijgen 50% korting op de ticketprijs.

Je kunt een kaartje bestellen via deze link 

VVOJ-leden: vul het lidnummer in bij ‘promotiecode invoeren‘ dit geeft 100% korting op de ticketprijs.

NVJ- en VVJ-leden: de code is via de NVJ, respectievelijk de VVJ te verkrijgen.

Daarom, nogmaals, de oproep om 26 november vrij te houden voor een dag vol sessies, lezingen en online debatten waarbij constant interactie wordt gezocht met het online publiek. Aan het einde van de dag heffen we als altijd het glas, dit keer digitaal, om te vieren dat 2020 opnieuw een belangrijk jaar was voor de onderzoeksjournalistiek.