CORONATRAINING | Lejo Siepe | Fondswerving voor Onderzoeksjournalistiek

Datum: 23/06/2020
Tijd: 10:00 - 12:00

Locatie:


Er is serieus geld beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek, maar journalisten en hun chefs laten veel kansen onbenut.

Lejo Siepe loodst deelnemers in deze training door succesvolle strategieën voor subsidieaanvragen, de uitwerking en de nasleep ervan. Hij was jarenlang journalist voor dag- en weekbladen, radio- en tv-programma’s, zoals het VPRO-programma Argos. Hij maakte radio- en televisiedocumentaires, schreef voor dag- en week bladen en publiceerde vier boeken. Als directeur van het Media Trainingscentrum Noord- Nederland (MTNN) geeft Lejo trainingen in onder meer Fondsenwerving. Hoe vind je de weg in het gevarieerde aanbod van (vermogens-) fondsen, subsidies en sponsoren? Welke kansen bieden het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Producties, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek? Welke eisen stelt de subsidieregeling voor onderzoeksjournalistiek? Kijk ook eens naar de lokale en provinciale mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor journalistieke doelen.

Kijk hier de promo:

Deze training zit vol. Aanmelden is niet langer mogelijk.