Symposium ‘De onderste steen’: over (participerende) onderzoeksjournalistiek in Nederland

Kaart niet beschikbaar

Datum: 29/11/2018
Tijd: 15:00 - 18:00


In de aula van Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) in Tilburg vindt op donderdagmiddag 29 november het symposium ‘De onderste steen’ plaats, over de stand van zaken rond (participerende) onderzoeksjournalistiek in Nederland. De entree is gratis.

Het symposium wordt gehouden in het kader van de Erasmus-prijs, die twee dagen eerder door koning Willem-Alexander wordt uitgereikt aan de Amerikaanse onderzoeksjournalist Barbara Ehrenreich.

De gasten die tijdens het symposium hun visie zullen geven zijn:

Marcel Gelauff (hoofdredacteur NOS Nieuws, voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren)
Joep Dohmen (onderzoeksjournalist NRC)
Stella Braam (undercover onderzoeksjournalist)
Sanne Terlingen (onderzoeksjournalist Argos)
Bjorn Oostra (hoofdredacteur De Limburger)
Jessica Swinkels (Fonds Bijzondere Journalistieke Producties)
De presentatie is in handen van Theo Verbruggen (NOS).

De gasten zullen vooral ingaan op hun eigen journalistieke onderzoeksactiviteiten. Ze spreken en debatteren over werkwijze, journalistieke keuzes, financiering, rol van de overheid én publiek. En natuurlijk over het grote belang van onderzoeksjournalistiek. Het publiek (studenten FHJ en andere belangstellenden) wordt zo veel mogelijk bij de discussie betrokken.

Speciale aandacht is er voor de handleiding participerende onderzoeksjournalistiek, die Stella Braam voor deze gelegenheid schreef. Zij is één van de weinige journalisten in Nederland die deze undercovermethode gebruikt. Stella Braam maakte onder meer verschillende producties over alzheimer, dementie en de geestelijke gezondheidszorg op basis van haar onderzoek op deze terreinen. Braam geeft praktische tips, beschrijft de ethiek van het vak en gaat in op dilemma’s.

Het eerste exemplaar van de handleiding, geschreven in de vorm van een pamflet, wordt deze middag uitgereikt aan de voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, Marcel Gelauff.