Algemene Leden Vergadering (online)

Datum: 22/06/2020
Tijd: 20:00 - 21:30

Locatie:


Vanwege de coronacrisis vindt de Algemene Ledenvergadering iets later plaats dan voorgaande jaren. De ALV wordt gehouden op maandagavond 22 juni. Tijdstip: 20.00 uur. Plaats: online. Op de agenda staan in ieder geval een statutenwijziging en de jaarstukken. De stukken worden uiterlijk 1 juni verzonden.