VWS stopt met weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen

Dat zijn twee van de maatregelen die het departement neemt om de corona-wobverzoeken vlotter af te handelen, zo is in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Tegelijk gaat VWS ook in hoger beroep tegen een uitspraak in een procedure die door Nieuwsuur is aangespannen. Twee miljoen documenten Sinds vorig voorjaar heeft VWS 214 […]

Rechtbank tikt ministerie van VWS op de vingers vanwege aanpak Wob-verzoeken

Het ministerie van VWS moet de manier waarop het sinds de coronacrisis Wob-verzoeken afhandelt aanpassen. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die door Nieuwsuur was aangespannen. De manier waarop dat nu gebeurt is niet in overeenstemming met de wet. VWS hanteert sinds het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 een […]

Zeg dat je journalist bent

”De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen,” bepaalt de Wob in artikel 3 derde lid. Het gaat immers om de vraag of iets openbaar kan worden en niet om wie die vraag stelt of om welke reden dat gebeurt. Niettemin is het zinvol in je verzoek te melden dat je journalist bent: […]

Vraag een inventarislijst

Namen, mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren zullen in alle documenten die op je Wob-verzoek zijn verstrekt, wel zijn gelakt als ze erin voorkomen. Daar kun je over het algemeen wel van uitgaan. Maar hoe zit het met persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad, met financiële of economische belangen van de overheid of met onevenredige […]

Kies je Wob-documenten

Wanneer een bestuursorgaan een Wob-verzoek binnen krijgt, moet het eerst uitzoeken welke documenten eronder vallen om vervolgens te bepalen of die openbaar mogen worden. Zo niet, dan moet het motiveren waarom dat is. Bij stukken waarin gedeelten geen openbaarheid verdragen, moeten deze gelakt worden en moet het weigeren van die passages worden onderbouwd. Alles met […]

VVOJ stuurt open brief aan informateur Herman Tjeenk Willink

Als politiek Den Haag werkelijk kiest voor een meer transparante bestuursstijl, waarbij meer belang wordt gehecht aan tegenmacht, laat het dan ook oog hebben voor de controlerende taak van de journalistiek. Dan moet ze de gereedschappen versterken die de pers heeft om haar rol te vervullen. De middelen die daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Wob, […]

Pieter Klein (RTL Nieuws): “Wobben maakt je een betere journalist”

Onderzoeksjournalist Pieter Klein, foto: Duco de Vries De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) is een van de gereedschappen die onderzoeksjournalisten ter beschikking staan. In deze serie interviews vertellen mensen over de dagelijkse Wob-praktijk. Geschreven door Sjors van Beek De Wob mag dan een gemankeerd werktuig zijn, tóch hoort het thuis in de gereedschapskist van elke […]

Doorgaan met de Wet open overheid nu transparantie een hot item is?

Openbaarheid van bestuur is een hot item sinds het toeslagenschandaal en in reactie daarop uitspraken van demissionair premier Rutte over grotere openheid richting parlement en pers. Het is onduidelijk hoe de discussie daarover zal uitpakken. Daarom ligt het minder voor de hand de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen door een nieuwe wet. Radicale […]

Provincie adviseert WhatsApp op te schonen vanwege Wob-verzoeken

Dat bleek bij een hoorzitting van Omroep Gelderland tegen de provincie in het kader van de Wob. Omroep Gelderland schrijft daarover. De journalisten van de regionale omroep waren op zoek naar documenten die meer duidelijkheid moesten verschaffen over plannen rond herindeling van de gemeente Scherpenzeel. Omdat ze geen genoegen namen met het primaire Wob-besluit tekenden […]

Wobbaar ProRail spoort naar meer transparantie

  Sinds medio 2019 loopt ProRail zich warm voor het beantwoorden van Wob-verzoeken. Nu nog een BV met de Staat als enig aandeelhouder wordt de beheerder van het spoorwegnet een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en daarmee wobbaar. ProRail is al behoorlijk transparant, vindt projectleider Erik-Jan Koning, en wil de transparantie nog opvoeren. door Peter Mom /Foto: […]