Trainingsprogramma Zoek Het Uit maakt een doorstart

Training

Het trainingsprogramma Zoek Het Uit — leidinggeven aan journalistiek onderzoek maakt in september zijn doorstart. De groep die de complete executive leergang volgt komt dan weer bij elkaar om het resterende programma te volgen. Ook de workshops waarop afzonderlijk is in te tekenen worden gepland in de periode september-november, nu de maatregelen verder zijn versoepeld. Er is bovendien een geschikte ruimte gevonden voor veilige anderhalvemetersessies.
 
Na de eerste dag Zoek Het Uit, op 5 maart, legde de coronacrisis het gezamenlijke trainingsprogramma van VVOJ en NVJ Academy volledig stil. Een groot deel van de workshops leent zich slecht voor online varianten. Ook al omdat we in de executive leergang intervisie op gang willen brengen. Alleen de Security Awareness Experience is in mei op afstand doorgegaan, vanwege de urgentie: alle redacties werken thuis en overleggen op afstand. Het bedrijf Certified Secure had goede ervaringen met de online versie.
Zoek Het Uit is erop gericht eigen journalistiek onderzoek naar achtergronden en onthullingen te waarborgen en te verbeteren, nu iedere redactie méér is gaan doen met minder mensen. De coronacrisis zal die druk op journalistieke kwaliteit vrijwel zeker verder verhogen.
De eerste leergang is gericht op ‘chefs tegels lichten’, met hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Op een deel van de workshops is los in te tekenen:
  • Story-Based Inquiry — grip op de zakelijke kant van onderzoek (Luuk Sengers)
  • Chefsache — verantwoord ethische en juridische afwegingen maken (Margo Smit, Frits van Exter)
  • De risico’s van het vak — hoe weeg je veiligheid van je mensen af tegen journalistiek belang? (Peter ter Velde)
  • Line-by-Line — minutieuze journalistieke kwaliteitscontrole (Nils Hanson – Engelstalig)
  • Find the money — fondswerving voor onafhankelijk journalistiek onderzoek (Lejo Siepe)
  • Bedenk eens wat nieuws — mobiliseer journalistieke denkkracht (Karel van den Berg)
  • Chef-onderzoeksjournalist — een masterclass over de samenwerking en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden (Bas Haan, Joost Oranje).
Dankzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kost deelname per dagdeel slecht €50,00. Data en inschrijfmogelijkheden volgen zo spoedig mogelijk.